82% van de s.v. Blauw-Geel leden ziet af van tegemoetkoming 2020-2021

Polo uit de clublijn

Afgelopen juli loste het bestuur een eerder gedane belofte in. Aan het einde van het mislukte seizoen 2020-2021 zou de balans opgemaakt worden en een eventueel overschot per lid van de vereniging beschikbaar gesteld worden.

Alle leden hebben een mail ontvangen met hierin een gedetailleerde uitwerking van de financiën van het afgelopen seizoen. Via de verschillende groepsapps zijn alle leden nog eens extra gewezen op deze mail. Het positieve saldo kon t/m 7 augustus 2021 teruggevraagd worden door een eenvoudig formulier in te vullen. Een link naar dit document was bijgesloten in de persoonlijke mail. Een aantal leden hebben hier gebruik van gemaakt en inmiddels zijn alle opgevraagde bedragen uitgekeerd.

Nu we de balans opmaken, blijkt dat bijna 82% van de leden geen tegemoetkoming heeft gevraagd en daar de vereniging enorm mee steunt. Zoals eerder beloofd zal dit bedrag geïnvesteerd worden op een manier dat alle leden van de vereniging hier profijt van hebben. De recentelijk geplaatste overkapping is hier dan ook een goed voorbeeld van.

Namens het bestuur een welgemeend bedankt!