Uitschrijven voor 1 juni 2021

Overschrijven 2020-2021

Een verloren seizoen loopt op zijn einde. Competities zijn al na een paar weken afgebroken en sinds maart wordt er weer mondjesmaat (aangepast) getraind.

De KNVB gaat voorlopig uit van een start van een nieuwe competitie in september. Voor teams en spelers betekent dit dat in- en overschrijvingen gewoon doorgaan deze zomer. Uiteraard hopen wij dat alle leden aan onze vereniging verbonden blijven, maar de laatste weken ontvangen wij vaker vragen over hoe het zit met overschrijvingen en/of uitschrijvingen.

(Voorlopig) einde damesvoetbal 

Drie jaar geleden werd het initiatief genomen voor een damesteam bij onze club. Door een enthousiaste staf werd vol goede moed een selectie samengesteld. Onder leiding van trainer Andrew Chisha begon het team vol goede moed aan de competitie. Het bleek gedurende het seizoen echter knap lastig om telkens voldoende dames te hebben voor de trainingen en wedstrijden. De plotselinge stop van de competitie in maart 2020 hielp natuurlijk ook niet mee. In de zomer van 2020 werd daarom besloten om verder te gaan in de 7-tegen-7 competitie. Ook daarin bleven de aantallen lastig. De afgelopen weken is er meerdere malen contact geweest tussen het bestuur en de staf van Dames 1. Zij hebben in overleg met de selectie besloten om komend jaar niet terug te keren met een damesteam. Het merendeel van de dames heeft zich inmiddels uitgeschreven voor het nieuwe seizoen. Dames die dit nog niet hebben gedaan, kunnen dit doen voor 1 juni 2021 of ze kunnen uiteraard als niet-spelend lid verbonden blijven aan onze vereniging.

Inschrijving (nieuwe) teams op 1 juni 2021

De komende weken wil het bestuur met alle teams gesprekken voeren over het nieuwe seizoen. Vanaf 1 juni moet het bestuur teams voor volgend seizoen inschrijven bij de KNVB. Er zijn deze zomer uitgebreidere mogelijkheden om te wisselen van speeldag. Graag bespreekt het bestuur dit met de verschillende teams. Ook zal er gesproken worden over de invullingen van selecties en staf. Wanneer je bij s.v. Blauw-Geel blijft voetballen hoef je nu verder niets te doen.

Uitschrijven leden voor 1 juni 2021

Ieder jaar stoppen er helaas spelers (tijdelijk) met hun carrière. De afgelopen jaren hebben wij helaas meerdere malen uitschrijvingen ontvangen nadat de teams al ingeschreven waren voor het nieuwe seizoen. Om misverstanden te voorkomen, hebben wij afgelopen zomer de termijnen aangescherpt. Wil je bedanken voor het nieuwe seizoen? Geen probleem, maar geef dit dan voor 1 juni 2021 aan. Schrijf je je na deze datum uit, dan brengt de club de gehele contributie voor het seizoen 2021/2022 in rekening. Wanneer je je reeds uitgeschreven hebt en de penningmeester dit heeft bevestigd, hoef je dit uiteraard niet opnieuw te doen.

Overschrijvingen leden voor 15 juni 2021

Een andere optie is dat je je kunsten volgend seizoen bij een andere vereniging wilt vertonen. Ook dan vragen wij je dit al voor 1 juni aan te geven bij de penningmeester. De overschrijving regelt je nieuwe club en dat moet zoals gezegd voor 15 juni doorgevoerd zijn bij de KNVB. Wanneer je alle verplichtingen bij s.v. Blauw-Geel (contributie, boetes door kaarten etc) hebt voldaan, zal de club deze overschrijving accepteren. Wanneer dit niet het geval is, volgt een blokkade en heb je tot uiterlijk 1 juli 2021 om alsnog aan je verplichtingen te voldoen.

Uitschrijven of melding maken van een aanstaande overschrijving kan door een mail te sturen naar penningmeester@blauwgeel1915.nl

Uitschrijvingen hebben geen effect op eventuele tegemoetkoming

Eerder heeft het bestuur aangegeven dat aan het einde van het seizoen de balans opgemaakt wordt en een eventuele positieve balans over dit seizoen ter compensatie wordt aangeboden aan de leden. Uiteraard hopen wij dat leden dit bedrag (indien mogelijk) aan de vereniging laten, maar een uitschrijving verandert niets aan het ‘recht’ op deze regeling. Alle leden krijgen zelf de keuze om deze compensatie op te vragen of te laten zitten. Uiteraard geldt dit niet voor leden met een betalingsachterstand.