We kunnen weer (een beetje) los

Het is nog niet zoals vanouds, maar we starten deze week weer een beetje op. Door de versoepelingen voor groepen <27 jaar ontstond er bij verschillende teams weer de wens om ‘iets’ te doen.

Het bestuur heeft de belofte gedaan om zodra er weer iets mogelijk is, om ‘voetbal’ aan te bieden voor de leden die dit willen. Deze belofte kan nu eindelijk worden ingelost!

Het is wel een spannende stap en de regels zijn daarom ook behoorlijk streng. We hopen dat leden hier begrip voor hebben.

Regels voor de herstart van trainingen:

 • Alle trainingen worden gepland in overleg met het bestuur;
 • Leden <27 jaar mogen zonder beperkingen trainen;
 • Leden 27+ jaar trainen in vaste tweetallen op 1.5 meter en met ruime afstand tussen de verschillende tweetallen;
 • Kantine en kleedkamers blijven gesloten;
 • De kans op leeftijdscontrole door handhavers is erg groot, leden worden dringend geadviseerd een geldig ID te kunnen tonen op of rond het veld;
 • Meetrainen van een lid 27+ jaar met de <27 groep is verboden. Boete is in dit geval voor eigen risico en een eventuele boete voor de vereniging zal worden verhaald op de lid/leden die zich niet aan deze regel houden.

Dit weekend starten we met training voor de volgende teams:

Vrijdag

Tijd Veld Team Samenstelling team
19:00 – 20:15 Veld 3 (Rechts) Zondag 1 & 2 Groep <27 jaar

Zaterdag

Tijd Veld Team Samenstelling team
15:30 – 17:00 Veld 3 (Rechts) Zaterdag 1 Groep <27 jaar
15:30 – 17:00 Veld 3 (Links) Zaterdag 1 Groep 27+ jaar in

tweetallen op 1.5m

15:30 – 17:00 Veld 2 (Rechts) Zaterdag 2 Groep <27 jaar
15:30 – 17:00 Veld 2 (Links) Dames Groep <27 jaar

De komende weken blijven wij met Amicitia VMC en CVV Oranje Nassau in overleg over het tijdelijke schema. De hoop is er natuurlijk dat er door verdere versoepelingen later in het voorjaar weer meer mogelijk is. Met name de avondklok maakt veel van onze normale tijdslots op dit moment doordeweeks onmogelijk.

De algemene corona maatregelen blijven uiteraard van kracht:

 • Kantine en kleedkamers blijven gesloten, omkleden en verzamelen aan het veld;
 • Alleen de trainer heeft toegang tot het ballenhok om (alleen!) de materialen op te halen;
 • Trainingen voor leden 27+ jaar worden uitgevoerd in (vaste) groepen van maximaal 2 personen. Het trainingsveld kan worden opgedeeld in meerdere velden;
 • De verschillende groepen dragen per groep (van maximaal 2 personen) hetzelfde hesje, om duidelijk zichtbaar te hebben welke personen tot dezelfde groep behoren;
 • Voor, tijdens en na de trainingen behouden spelers en/of trainers 1.5 meter afstand tot elkaar;
 • De elftalleiders leveren voor iedere training een namenlijst aan (verdeeld in de vaste trainingsgroepen van 2) bij de secretaris. De lijst kan eventueel gebruikt worden bij toekomstig bron- en contactonderzoek. Deze lijst is uiterlijk een uur voor de start van training binnen bij de secretaris;
 • Er is namens het bestuur iemand aanwezig om toe te zien op de regels. Deze persoon is tevens aanspreekpunt voor Sport050 of Boa’s;
 • Bij het niet opvolgen van deze regels zijn de leden zelf verantwoordelijk voor eventueel geleden schade of boetes.

Uiteraard blijven ook de regels m.b.t. corona verschijnselen van kracht:

 • Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de club;
 • Wijs spelers op het belang van het thuis handen wassen en schud geen handen;
 • Help spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek elkaar er op aan;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
 • Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld