Financiën van een voetbalclub in corona tijd

De afgelopen weken ontvangt het bestuur veel vragen over de financiële situatie van de vereniging. Al maanden kan er niet gevoetbald worden, is de kantine dicht en zijn er geen activiteiten.

Toch heeft het bestuur de laatste weken meerdere malen opgeroepen om de contributies te voldoen, maar hoe zit dat dan als er niet gevoetbald wordt? Om zo transparant mogelijk te handelen probeert het bestuur op deze manier inzicht te geven in de huidige situatie.

Geen voetbal
Eerder deze week heeft de overheid de huidige lockdown verlengd tot en met ten minste 9 februari 2021. Dat betekent dus nog minimaal 5 weken zonder voetbal. Een voetballoze periode die inmiddels al loopt vanaf 14 oktober 2020. In de tussenliggende periode is er nog een proef geweest met de zogenaamde 4-tallen training, maar volgens veel leden was dit het toch eigenlijk net niet. De animo was dan ook, begrijpelijk, niet zo groot. Wanneer het voetbal weer op gang komt, is onbekend. We kunnen helaas niets anders dan afwachten en de regels zo goed mogelijk opvolgen.

De kosten lopen door
Hoewel er niet gevoetbald wordt, lopen de kosten voor onze vereniging natuurlijk gewoon door. Veldhuur, gas en licht, verzekeringen, eigenaarslasten van accommodaties, doorlopende abonnementen en ga zo nog maar even door. Zoals leden van een goed bestuur mogen verwachten, is er kritisch gekeken naar welke kosten geschrapt of ingeperkt kunnen worden. Het bestuur is trots op het feit dat al onze betaalde trainers afstand gedaan hebben of behoorlijke water bij wijn gedaan hebben wanneer het gaat om hun vergoedingen. Helaas is het niet mogelijk om alle kosten naar nul te brengen en daarom werkt het bestuur inmiddels met een aangepaste begroting.

Noodbegroting voor ‘zwarte’ scenario
Op de ledenvergadering van 28 oktober 2020 hebben de leden ingestemd met de voorgestelde begroting voor 2020/2021. Een ‘normale’ begroting, omdat op dat moment onmogelijk alle gevolgen van de corona crisis te overzien waren. Wel is er vanaf de strengere maatregelen geen geld meer uitgetrokken voor niet-essentiële zaken. Begin januari heeft het bestuur een noodbegroting opgesteld voor een ‘zwart’ scenario. Hoewel de hoop en het geloof bestaat dat voetbal in het vroege voorjaar wellicht weer mogelijk is, het heropenen van de kantine (de grootste inkomstenbron van de vereniging) gaat voorlopig nog wel even op zich laten wachten. Het is daarbij ook niet realistisch te verwachten dat alle gemiste omzet later dit jaar goed gemaakt gaat worden.

Om een beeld te geven: Onze kleine vereniging bestaat uit 120 leden en onze begroting is erg overzichtelijk. De grootste inkomstenbronnen zijn de kantineomzet (48.4%) en de contributies van leden (38.4%). Grootste kostenposten zijn de accommodatie (31.1%), de inkoop voor de kantine (26.6%), de veldhuur (10%) en de KNVB afdracht (12%).

Dit seizoen valt vooral de grootste inkomstenbron weg. Alleen in augustus en september is er voorzichtig een klein beetje omzet gedraaid in de kantine. Al vanaf 29 september 2020 is de kantine van overheidswege gesloten. Uiteraard is daardoor ook de inkoop voor de kantine dit jaar een stuk lager, maar de gehele houdbare voorraad heeft de club wel moeten afschrijven. Dit werd iets gecompenseerd door de Kantineboxen actie in november, maar marge werd er op deze boxen natuurlijk niet gepakt. Om de komende maanden in onze lasten te kunnen voorzien, is het dan ook van belang dat alle contributies wel tijdig binnen komen.

Innen contributies
Het is voor onze leden al jaren mogelijk om de contributie in twee delen te voldoen. Het bestuur merkt dat een hoop leden de deadline van 24 december 2020 voor het tweede deel van de contributie niet hebben gehaald. Al deze leden hebben afgelopen week een herinnering in de mail ontvangen met het verzoek om alsnog zo spoedig mogelijk aan hun verplichtingen te voldoen. Het bestuur begrijpt dat leden balen van het feit dat ze contributie betalen terwijl er niet gevoetbald wordt, maar zoals aangegeven zijn deze inkomsten voor de vereniging enorm van belang.

Navraag bij de KNVB over de rechten en plichten van leden leverde het volgende antwoord op:

‘Als lid van een vereniging ben je akkoord gegaan met de statuten en ben je dus contributie verschuldigd. Het maakt dan niet uit of de vereniging haar doelstellingen waar heeft kunnen maken. Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten zoals bij een overeenkomst het geval is.’

Daarbij vindt het bestuur het belangrijk dat de lasten van de club eerlijk worden verdeeld over de leden van de vereniging. Het kan niet zo zijn dat leden die netjes op tijd hun contributies hebben voldaan, meer kosten dragen dan leden die dit niet hebben voldaan.

Het kan natuurlijk zo zijn dat leden (al dan niet door de corona crisis) zelf in financiële problemen gekomen zijn. Voor deze leden is het mogelijk om met de penningmeester in overleg te treden en te kijken naar een passende regeling.

Op zoek naar compensaties
Uiteraard is het bestuur druk bezig om de financiële situatie onder controle te houden. Zoals eerder aangegeven worden er waar mogelijk kosten geschrapt, maar ook wordt er gekeken naar compensaties. De gemeente Groningen heeft na de eerdere lockdown van eind vorig seizoen een korting gegeven op de veldhuur. Ook nu bekijkt de Gemeente Groningen wat er mogelijk is, maar het is aannemelijk dat niet alle begrote veldhuur betaald hoeft te worden. Een soortgelijk verhaal geldt voor de kosten aan de KNVB. Zij gaan aan het eind van dit lopende seizoen de balans opmaken met de verenigingen. Ten slotte is het bestuur nog in afwachting van de nieuwe TASO II/III regeling, die naar verwachting eind januari 2021 beschikbaar komt.

De kans is dus groot dat er nog meer kosten geschrapt worden en de overheid de club tegemoet komt met compensatie. Het is echter aannemelijk dat duidelijkheid hierover pas aan het einde van het seizoen gegeven kan worden. In eerdere communicatie vanuit de vereniging is al aangegeven dat iedere euro compensatie die binnenkomt voor 100% besteed wordt aan de eigen leden. Welke plannen het bestuur daarvoor heeft valt te lezen in het artikel ‘De toekomst van s.v. Blauw-Geel na corona