De toekomst van s.v. Blauw-Geel na corona

De afgelopen weken is het in de communicatie van de vereniging veel over financiën gegaan. Zo ook in het eerder geplaatste artikel over ‘Financiën van een voetbalclub in corona tijd

Natuurlijk komt er ook een tijd na corona! Laten we hopen dat deze periode met het beginnen van de eerste vaccinaties snel dichterbij komt. Het bestuur hecht er waarde aan om in het verlengde van de transparantie over de huidige financiële situatie duidelijkheid te geven over hoe het bestuur aankijkt tegen de periode na corona.

Allereerst wil het bestuur zo spoedig mogelijk weer voetbal aanbieden. Zodra de overheid deze ruimte biedt, zullen de trainingen worden hervat. Ook als dit betekent in kleinere groepen of met andere aangepaste regels. Het bestuur gaat er alles aan doen om het de leden, binnen alle dan geldende regels, te laten voetballen.

Vervolgens heeft het bestuur al aangegeven zich in te zetten voor extra activiteiten in de zomerperiode. Denk aan langer doortrainen in de zomer, extra oefenwedstrijden en zomertoernooien. Alles uiteraard in overleg met de gemeente wanneer het gaat over veldhuur e.d. Input van de leden is dan ook van harte welkom zodra de regels weer iets meer mogelijkheden bieden.

Daarnaast wil het bestuur duidelijkheid geven over eventuele tegemoetkoming naar leden. Mocht er aan het einde van het seizoen door verschillende compensaties een positief saldo overblijven in de financiën van de vereniging, dan wil het bestuur de leden de mogelijkheid geven om hier aanspraak op te maken. Leden hebben (veel) minder kunnen voetballen, dus het bestuur vindt het niet gepast om een eventueel positief saldo maar als vanzelfsprekend te zien. Daarom zal aan het einde van het seizoen de balans opgemaakt worden en wordt aan leden zelf verschillende keuzes gegeven wat zij met deze tegemoetkoming willen doen.

Er zullen drie opties geboden worden:

  • Restitutie van een deel van de contributie 2020/2021
  • Korting op de contributie 2021/2022
  • Afzien van tegemoetkoming en het bedrag ten goede laten komen aan renovatie projecten van de accommodaties.

Let wel, dit is alleen mogelijk wanneer er een positief resultaat overblijft aan het einde van het seizoen.