Formele vereniging opgericht en Recht van opstal gevestigd

Op 28 oktober 2020 vond voor de eerste keer in de geschiedenis van de vereniging de Algemene Ledenvergadering digtaal plaats.

Online was het mogelijk voor alle leden om aanwezig te zijn. Er waren dan ook een aantal belangrijke zaken geagendeerd.

De aanwezigen hadden de mogelijkheid om toelichting te krijgen over de plannen van het bestuur en er was ruimte voor aanvullende vragen.

Statutenwijziging/Formele vereniging

De vereniging kent statuten die teruggaan naar 6 juni 1978. Het was dan ook hoog tijd om deze aan te passen naar de standaard van 2020. Ook was de vereniging nog altijd een informele vereniging en daarmee geen rechtspersoon. Omdat de vereniging bezig was met het verkrijgen van Recht van opstal, vond het bestuur het belangrijk dat de vereniging eerst in een formele vereniging werd omgezet. De Algemene Ledenvergadering stemde met dit voorstel in. Op 13 november 2020 werd de vereniging formeel en daarmee een rechtspersoon.

Recht van opstal

In het verlengde van deze statutenwijziging lag de wens om formeel Recht van opstal te vestigen op de kantine en kleedkamers van s.v. Blauw-Geel. Hoewel het bestuur eigenlijk van menig is, dat de kantine al eigendom van de club was (immers de kantine is in de tijd eigenhandig gebouwd en gefinancierd), is er in de jaren nooit formeel Recht van opstal gevestigd. Tijdens de Algemene Ledenvergadering stemden de aanwezige leden ook met dit voorstel in.

Op 10 december 2020 is het Recht van opstal vastgelegd bij de notaris. Dit betekent dat de club nu ook formeel baas in eigen huis is.

Voorzitten Piet Gruisen met de symbolische sleutel van de panden van s.v. Blauw-Geel
Voorzitten Piet Gruisen met de symbolische sleutel van de panden van s.v. Blauw-Geel