Trainingen eerste elftallen weer voorzichtig van start

Het is inmiddels vijf weken geleden sinds het amateurvoetbal (opnieuw) tot stilstand is gekomen. Geen trainingen en geen wedstrijden, enkel onze jeugdleden konden in de verschillende SJO-teams nog wel spelen.

De overheid geeft sportclubs nu opnieuw de mogelijkheid om in kleine groepjes (max 4) toch iets te blijven doen. Direct na het afkondigen van de eerdere maatregelen was hier volgens de verschillende elftalleiders nog geen behoefte aan, maar nu het langer duurt zijn er steeds meer leden die toch wel iets willen doen. Daarom starten wij de trainingen volgende week (vanaf 24 november 2020) weer voorzichtig op, te starten met de trainingen van onze eerste elftallen. Mocht de test goed verlopen, dan kunnen andere teams een week later eventueel volgen.

Er wordt gestart met 1 training per team per week, Zondag 1 op de dinsdagavond (20.30-22:00 uur) en Zaterdag 1 op de woensdagavond (20:30-22:00 uur). Voor deze trainingen zijn een aantal regels van kracht:

 • Kantine en kleedkamers blijven gesloten, omkleden en verzamelen aan het veld;
 • Alleen de trainer heeft toegang tot het ballenhok om (alleen!) de materialen op te halen;
 • Trainingen worden uitgevoerd in (vaste) groepen van maximaal 4 personen. Het trainingsveld kan worden opgedeeld in meerdere velden;
 • De verschillende groepen dragen per groep (van maximaal 4 personen) hetzelfde hesje, om duidelijk zichtbaar te hebben welke personen tot dezelfde groep behoren;
 • Voor, tijdens en na de trainingen behouden spelers en/of trainers 1.5 meter afstand tot elkaar;
 • De elftalleiders leveren voor iedere training een namenlijst aan (verdeeld in de vaste trainingsgroepen van 4) bij de secretaris. De lijst kan eventueel gebruikt worden bij toekomstig bron- en contactonderzoek. Deze lijst is uiterlijk om 19:00 uur op de dag van training binnen bij de secretaris;
 • Er is namens het bestuur iemand aanwezig om toe te zien op de regels. Deze persoon is tevens aanspreekpunt voor Sport050 of Boa’s;
 • Bij het niet opvolgen van deze regels zijn de leden zelf verantwoordelijk voor eventueel geleden schade of boetes.

Uiteraard blijven ook de regels m.b.t. corona verschijnselen van kracht:

 • Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de club;
 • Wijs spelers op het belang van het thuis handen wassen en schud geen handen;
 • Help spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek elkaar er op aan;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
 • Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.