Spijkers met koppen op de Algemene Ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

Voor de eerste keer in het 105 jarige bestaan van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering online gehouden. Door de maatregelen omtrent het coronavirus, heeft het bestuur gekozen voor deze vorm, omdat er een aantal agendapunten met urgentie waren. Een vorm van vergaderen, die door de kortgeleden ingevoerde COVID-wet mogelijk is.

Buiten de vaste onderdelen stonden er dit jaar een aantal grote onderwerpen op de agenda. Het bestuur is voornemens de vereniging om te zetten in een formele vereniging. Van oudsher is de vereniging nog een informele vereniging. Veel oude verenigingen zijn in de tijd nooit vastgelegd bij een notaris. Gevolg is dat de vereniging geen rechtspersoon is en de bestuurders daarom zelf aansprakelijk zijn. Geen wenselijke situatie, zeker nu het bestuur voornemens is om recht van opstal te vestigen op de kantine en kleedkamer.

Statutenwijziging

Om dit te realiseren was het nodig om de statuten van de vereniging te herzien. De actuele statuten daterden van 6 juni 1978, een krappe drie week voor die befaamde bal op de paal in Argentinië van Rob Rensenbrink.
De Algemene ledenvergadering stemde unaniem in met de statutenwijziging, die nu in lijn is met het actuele format van de KNVB.

Recht van opstal

Een ander groot agendapunt is het vestigen van recht van opstal op de kantine en kleedkamers. De vereniging is al jaren in gesprek met de Gemeente Groningen in het kader van het project Gelijk Speelveld. Samengevat lagen er twee opties op tafel. De vereniging huurt de kantine en kleedkamer of op beide panden wordt recht van opstal gevestigd. In het laatste geval is de club zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en overige eigenaarslasten.

In een, aan de aanwezigen, vooraf gedeeld document beschrijft het bestuur stap voor stap het doorlopen proces en schetst het de voor- en nadelen van de verschillende opties. Uiteindelijk stemt de vergadering unaniem in met de keuze om recht van opstal te gaan vestigen.

Algemene ledenvergadering gemist?

Voor leden die de Algemene Ledenvergadering hebben gemist, is het mogelijk om de uitgebreide notulen te ontvangen. Mocht je hier interesse in hebben, stuur dan een mail naar communicatie@blauwgeel1915.nl