Algemene Ledenvergadering 2020-2021 (Online!)

Zoals ieder seizoen schrijft het bestuur een Algemene Ledenvergadering uit om terug te kijken op het vorige seizoen en democratische keuzes te maken voor de toekomst van onze vereniging.

Dit jaar echter anders dan anders! Door de maatregelen van de overheid om de COVID-19 pandemie onder controle te krijgen, verwacht het bestuur voorlopig geen Algemene Ledenvergadering kunnen houden in onze kantine. De COVID-wet maakt het mogelijk om de Algemene Ledenvergadering online te organiseren. Het bestuur kiest ervoor om de vergadering online te organiseren via Microsoft Teams. Het is op deze manier voor alle leden mogelijk om vanuit huis de vergadering te volgen en desgewenst input te leveren.

Op de agenda staan dit jaar een aantal punten, die extra aandacht verdienen. Zo stelt het bestuur een statuten wijziging voor en wordt het voorstel m.b.t. het vestigen van recht van opstal op de kantine en kleedkamers in stemming gebracht. Neem dus de moeite om (online) aanwezig te zijn en beslis mee over de toekomst van onze vereniging.

Om alles technisch voor elkaar te krijgen, vragen wij leden zich vooraf aan te melden. Aangemelde leden zullen ook ruim van tevoren alle benodigde stukken per mail ontvangen. Verder zal het bestuur proberen alle agendapunten zo duidelijk mogelijk te presenteren tijdens de vergadering. Alleen leden die zich vooraf aanmelden, ontvangen een link om online aan de vergadering deel te kunnen nemen.

Aanmelden kan nu via dit aanmeldformulier van Google Forms

Datum: woensdag 28 oktober 2020
Aanvang: 19:00 uur
Locatie: Clubhuis s.v. Blauw-Geel / Online via Teams

De vergadering is enkel online toegankelijk voor leden van de vereniging. Het bestuur hoopt een grote digitale opkomst.

Bekijk hier de agenda: Agenda ALV sv Blauw-Geel 2020-2021