Coronamaatregelen worden weer aangetrokken

Coronamaatregelen worden aangetrokken

Eerder deze week heeft de club een brief gekregen van de Veiligheidsregio Groningen met daarin het dringende verzoek de corona regels weer strakker aan te halen.

Wij roepen alle leden op zich te houden aan alle regels in het belang van een ieders gezondheid.

De club doet er alles aan om trainingen en wedstrijden zoveel mogelijk door te laten gaan, maar alleen zolang dit verantwoordelijk kan.

Protocol trainers/spelers seniorenvoetbal s.v. Blauw-Geel

Algemene regels Sportpark Coendersborg

– Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de club;
– Zorg dat de training zoveel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en dat de samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt;
– Wijs spelers op het belang van het thuis handen wassen en schud geen handen;
– Help spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek elkaar er op aan;
– Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
– Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
– Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
– Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
– Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
– Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.

Specifieke regels s.v. Blauw-Geel

– Meld je elke keer vooraf aan bij trainer/leider, zodat vooraf bekend is hoe groot de groep is;
– Materialen worden door de trainer/leider zelfstandig uit het ballenhok gehaald. Nooit meer dan 1 persoon gelijktijdig in deze kleine ruimte;
– Het bestuur evalueert doorlopend dit opgesteld protocol en scherpt aan waar nodig.

Regels kleedkamers s.v. Blauw-Geel

– Maximaal 9 personen gelijktijdig in de kleedkamer
– Wedstrijdbespreking bij voorkeur op het veld
– In de rust thee op het veld
– Na afloop ook maximaal 9 personen gelijktijdig omkleden
– Houd binnen altijd rekening met de 1.5 meter afstand

Regels kantine s.v. Blauw-Geel

– In de kantine zijn zitplaatsen verplicht
– Houd 1.5 meter afstand
– Betaal zoveel mogelijk contactloos
– Maximaal 24 personen gelijktijdig in de kantine

Uitwedstrijden

– Ga uit van de landelijk geldende regels van het RIVM
– Vraag de leider/bestuur van de tegenstander of er bijzondere (extra) regels gelden
– Volg deze (extra) regels op en ben een nette gast