Trainingen weer voorzichtig van start

Vorige week maakte de overheid een aantal versoepelingen bekend. Vanaf 11 mei 2020 is het weer toegestaan om onder strenge regels de trainingen te hervatten.

De afgelopen dagen heeft het bestuur contact gehad met de gemeente en de overige bespelers van het Sportpark Coendersborg.

We proberen daarbij te leren van de ervaringen van de gezamenlijke SJO, die eerder de trainingen alweer heeft mogen hervatten.

Op dit moment is er een voorlopig akkoord van de gemeente om de trainingen te hervatten. We kiezen er bewust voor om te starten met 1 training per team per week. Op die manier spreiden wij de drukte op met name de woensdagavond. Er zal getraind worden volgens onderstaand schema. Verder is van belang dat alle spelers/speelsters het protocol lezen en respecteren.

Protocol trainers/spelers seniorenvoetbal s.v. Blauw-Geel vanaf 13 mei 2020

Algemene regels Sportpark

– Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de club;
– Zorg dat de training zoveel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en dat de samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt;
– Wijs spelers op het belang van het thuis handen wassen en schud geen handen;
– Help spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek elkaar er op aan;
– Laat spelers niet eerder toe dan tien minuten voor de starttijd van de training. De spelers moeten na afloop direct vertrekken;
– Seniorenteams moeten altijd 1.5 meter afstand houden, pas hier de training vooraf op aan;
– Laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten;
– Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training;
– Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
– Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
– Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
– Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
– Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
– Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.

Specifieke regels s.v. Blauw-Geel

– Meld je elke keer vooraf aan bij trainer/leider, zodat vooraf bekend is hoe groot de groep is;
– Alle teams starten met 1 training per week, om op deze manier de drukte te spreiden;
– Per trainingsdag is er gedurende de gehele aanwezigheid van leden op het sportpark een aangewezen bestuurslid aanwezig, die geldt als coördinator naar derden en aanspreekpunt voor leden;
– De kantine en kleedkamers blijven gesloten;
– Het meebrengen van eigen eten en drinken (anders dan water) is verboden;
– Materialen worden door de trainer/leider zelfstandig uit het ballenhok gehaald. Nooit meer dan 1 persoon gelijktijdig in deze kleine ruimte;
– Na afloop van de training verlaat iedereen z.s.m. het Sportpark om thuis te douchen;
– Het aanwezige bestuurslid kan de training stilleggen mochten de regels niet worden nageleefd;
– Het bestuur evalueert doorlopend dit opgesteld protocol en scherpt aan waar nodig.

Laatste update: 12 mei 2020 om 19:10