Het clubleven tijdens de coronacrisis

Veld is afgesloten voor de komende periode

Nog maar twee weken geleden gaf Minister-president Mark Rutte een persconferentie waarin de eerste landelijke maatregelen werden afgekondigd in de strijd tegen het corona virus.

Inmiddels 14 dagen en talloze maatregelen later, wordt de impact van de coronacrisis als gevolg van de wereldwijde uitbraak van COVID-19 steeds duidelijker.

Als bestuur van s.v. Blauw-Geel vinden wij het belangrijk onze leden zo goed mogelijk in te lichten over de gevolgen voor onze club.

Richtlijnen RIVM

Vanaf het allereerste moment hebben wij de richtlijnen van het RIVM ter harte genomen en zijn alle activiteiten bij onze club opgeschort. Dit betekent dat alle trainingen en wedstrijden tot nader order komen te vervallen. Ook de kantine blijft in deze periode gesloten. Zoals de situatie nu is, blijft dit gehandhaafd tot tenminste 6 april 2020.

Meer duidelijkheid op 31 maart 2020

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Dinsdag 31 maart 2020 zal de regering meer informatie geven over de periode na 6 april 2020. De kans dat alle maatregelen direct komen te vervallen is nihil. Wat er vanaf 6 april 2020 wel mogelijk is, zullen wij moeten afwachten. Ook hier zullen wij de richtlijnen van het RIVM blijven volgen.

Onderhoud hoofdveld

Sinds 12 maart 2020 zijn onze velden gesloten. Ook het Sportpark is in gezamenlijkheid met onze buurclubs Amicitia VMC en CVV Oranje Nassau gesloten. Wij vragen leden dan ook om geen gebruik te maken van het Sportpark Coendersborg.

Gezien de matige staat van ons hoofdveld, hebben wij in overleg met de gemeente direct gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ons hoofdveld door te zaaien. De doelen op dit veld zijn dan ook met hangsloten op slot gezet en de zestienmetergebieden zijn afgezet met lint. In het gunstige scenario dat er binnenkort weer gevoetbald mag worden, hopen wij door deze extra handeling een beter bespeelbaar hoofdveld te hebben.

Hoofdveld is ingezaaid

Renovatie sanitair

Daarnaast hebben wij als bestuur de geplande renovatie van het sanitair in onze kantine vervroegd. Veel leden zullen het met ons eens zijn, dat een grondige renovatie van het sanitair in de kantine geen overbodige luxe is. Omdat de kantine de komende maanden gesloten is, zijn de werkzaamheden vervroegd. In zeer kleine samenstelling wordt er gewerkt aan een geheel nieuwe toiletblok. Tijdens de werkzaamheden worden de richtlijnen van het RIVM aangehouden.

De renovatie is een project dat mede gefinancierd wordt vanuit onze ‘Club van 20’. Net als afgelopen jaar zullen wij aan het einde van het seizoen komen met een gedetailleerde verantwoording van uitgaven uit de ‘Club van 20’. Wil je de club, zeker in deze periode, helpen bij renovatieprojecten waar alle leden baat bij hebben, meld je dan aan via je elftalleider of door een mail te sturen naar clubvan20@blauwgeel1915.nl

Sanitair wordt gerenoveerd

Contributie

Veel leden vragen ons ook naar de financiële situatie van de club. Het zal geen verrassing zijn, dat de maatregelen financieel een behoorlijke klap zijn voor onze vereniging. Deze maanden zijn normaal gesproken vooral voor onze kantineomzet cruciaal. Op dit moment is het nog niet duidelijk of en wanneer wedstrijden ingehaald gaan worden. Het bestuur doet er echter alles aan om alle lopende kosten zo laag mogelijk te houden. Er is bijvoorbeeld actief contact met de KNVB en de gemeente, aangezien hier onze hoogste vaste kosten liggen. Wij zijn blij dat onze club een gezonde financiële huishouding heeft, maar ook voor onze club worden de komende maanden pittig.

Daarom doen wij als bestuur dan ook een beroep op onze leden om, wanneer dit nog niet gebeurd is, de nog openstaande contributie voor dit seizoen te voldoen. Dit zijn geplande inkomsten voor onze club, die voor het grootste gedeelte gebruikt worden om onze vaste lasten (die nu dus gewoon doorlopen) te dekken. Onze club denkt altijd graag mee in individuele situaties, maar wij hopen toch te kunnen rekenen op onze leden in deze lastige periode. Heb je nog contributie open staan, maar gaat het momenteel echt niet lukken. Neem dan even contact op met de penningmeester om de mogelijkheden te bespreken.

Denk om elkaar

Ten slotte roepen wij alle leden op om om elkaar te denken in deze bijzondere tijd. Onze club is voor veel mensen ook een sociale ontmoetingsplek, een functie die voorlopig niet kan worden ingevuld. Wij hopen dat onze leden ook in deze periode elkaar (digitaal) weten te vinden. Laten we hopen elkaar snel weer in goede gezondheid te kunnen begroeten op onze mooie club. Kop d’r veur!

Bestuur s.v. Blauw-Geel