AED geplaatst in de kantine

AED in de kantine van s.v. Blauw-Geell

Afgelopen week is er een AED geplaatst in de kantine van s.v. Blauw-Geel. Op het sportpark is Amicitia VMC al enige jaren in het bezit van een AED en is de afspraak gemaakt dat andere clubs hier ook gebruik van kunnen maken. Een niet ideale situatie, aangezien er dagen zijn dat de kantine van Amicitia VMC is gesloten.

Het bestuur van s.v. Blauw-Geel vindt veiligheid van haar leden zeer belangrijk. Eerder dit jaar werd er dan ook al een AED/BLS cursus aangeboden aan leden van de club. Het is de bedoeling dat deze cursus bij het begin van een nieuw seizoen herhaald wordt.

Natuurlijk hoopt het bestuur nooit in de situatie te komen waarbij een AED noodzakelijk is, maar mocht het toch ooit gebeuren, dan zijn we voorbereid. Leden worden verzocht de AED, behalve in een noodsituatie, in de daarvoor bestemde kast te laten staan.