Agenda ALV maandag 15 oktober

 

 

 

 

 

 

Hieronder de agenda voor de Algemene Leden Vergadering van aanstaande maandag (19:00 uur):

 • Opening voorzitter
 • Notulen ALV 09-02-2018
 • Bestuur
  • Zitting hebben:
   P.Gruisen, voorzitter
   Be mast, Secretaris, wordt Algemeen lid
   Alexis Bron, Algemeen lid
   Martijn Bouma, Algemeen lid
   Klaas Pettinga, Algemeen lid
  • Voorgedragen worden:
   Rudy Jonkman (wedstrijd)secretaris
   Jeroen Bakker, Penningmeester
   Koen Teeuwisse, Algemeen lid
 • Jaarverslag secretaris
 • Jaarverslag penningmeester
 • Verslag kascommissie
 • Begroting 2018-2019
 • Rondvraag
 • Sluiting