Voorwoord voor het nieuwe seizoen

Het nieuwe seizoen staat voor de deur en volgens de traditie open ik dit als voorzitter altijd met een klein voorwoord.

Allereerst wil ik graag de jongens van ons Zaterdag-1 elftal een compliment geven. Vorig seizoen, net lid, pakten zij de verf en verfkwasten ter hand en gaven de kantine een mooie opknapbeurt. Nu aan de start van het nieuwe seizoen gingen zij als een tornado door de keuken. Er staan nog een aantal projecten op stapel. Ik hoop dat de positieve energie van deze jongens overslaat, want er moet nog genoeg gebeuren.

Daarnaast starten we de nieuwe competitie met 4 senioren elftallen. Zaterdag-1 gaat opnieuw voor een goede klassering, nu wel in een andere competitie: konden ze vorig seizoen bijna alle uitwedstrijden op de fiets., nu is GEO, Garmerwolde, de dichtstbijzijnde tegenstander.

Zondag-1, jawel jullie lezen het goed. Een elftal van Harkstede komt onze club versterken. Een vriendengroep, die volgens mij prima past binnen onze vereniging. Zij hebben inmiddels al een tenue sponsor gevonden. Klasse. Ik heet hen hartelijk welkom.

Zondag-2. Het elftal bestaat uit een kern van vorig seizoen, aangevuld met jeugdspelers en oud leden van ons, die zich weer aan gaan melden. Top. We zijn nog met de KNVB in overleg over de indeling. Maar zoals het nu lijkt starten zij in de reserve 4e klasse. Zwaar, maar een uitdaging.

Zondag-3. Vorig seizoen heeft er bij VVK een experiment, geslaagd te noemen, plaatsgevonden. Waar alle stadse verenigingen aan deelgenomen hebben. Een 35+ competitie. Dit seizoen gaan wij daar ook in spelen. Daarnaast gaat het elftal meedoen in de competitie van 7-7, één keer maand op vrijdag. Wellicht goed voor de omzet.

En dan de Jeugd. Wij hebben geen zelfstandig jeugdelftal meer. Vorig seizoen werkten wij al samen met cvv Oranje Nassau. Deze samenwerking wordt dit seizoen over alle leeftijdscategorieën uitgebreid. Reinder van der Laan vertegenwoordigt onze vereniging.

Een dameselftal: Jerry en Rudy hebben alles in het werk gesteld om een dameselftal op te richten. Dit proces loopt nog. Woensdag 15 augustus was een open training waar een zestal dames aan deelgenomen hebben. Ik heb alleen maar positieve geluiden gehoord. We zoeken voor dit team nog een begeleider, dus zegt het voort!
Voor de ontwikkeling van de club zou het een prima zaak zijn als het ons lukt een damesteam in te schrijven.

Johannes blijft Zaterdag-1 trainen en Andrew Chisha gaat in het kader van zijn opleiding en stage Zondag 1, 2 en de dames trainen. Mooi dat hij dit gaat doen, over een half jaar gaan we evalueren. De eerste geluiden over zijn gegeven trainingen zijn positief. We wensen hem veel succes.

Ik kijk met genoegen uit naar het komend seizoen en wens iedereen heel veel succes.

Andere zaken vanuit het bestuur

Er hebben een paar wijzigingen plaatsgevonden. Jeroen Bakker, speler van Zaterdag-1, volgt Luit Mast op als penningmeester. Rudy Jonkman gaat het wedstrijdsecretariaat en secretariaat combineren. Dit betekent dat Be Mast, het gezicht van onze vereniging, een stapje terug doet, maar zeker wel bestuurslid blijft. Nieuw is ook Koen Teeuwisse, eveneens speler van Zaterdag-1.
Hij gaat zich met sponsor zaken bezighouden. Martijn Bouma, Algemeen lid tot nu toe, gaat als vice-voorzitter, samen met Piet Gruisen, voorzitter, de taken naar buiten toe op zich nemen. Alexis Bron gaat behulpzaam zijn bij de sponsoractiviteiten en het verzorgen van de notulen. Klaas Pettinga, tot nu toe jeugd, gaat zich alleen nog bezig houden met kantinezaken.

Privacy (AVG)

Hier heeft u ongetwijfeld wel iets over gehoord. Ook wij hebben een protocol, dat ter inzage is, opgesteld hoe wij als bestuur omgaan met persoonsgegevens. Dit betekent bijv. dat je niet zonder toestemming een foto kunt plaatsen en persoonsgegevens alleen mag gebruiken voor doeleinden binnen de vereniging.

Participatiebaan

Onze club komt moeilijk aan vrijwilligers en er liggen best veel taken en klussen. In navolging van vele sportverenigingen, hebben wij met de gemeente een gesprek gehad over de inzet van mensen vanuit participatiebanen. Als vereniging kunnen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid oppakken. Wij bieden mensen, die reeds sinds lange tijd uit het arbeidsproces zijn, de gelegenheid om weer deel te nemen aan het arbeidsproces. Wij kunnen dankbaar gebruik maken van hun inzet. We hebben inmiddels een vacature uitgezet. Weet je iemand, die hiervoor een aanmerking kan komen, maak dit dan kenbaar.

Jullie voorzitter,

Piet Gruisen